Zgłaszający się do konkursu kandydaci muszą być czynnymi sędziami lub prokuratorami, mieć co najmniej sześcioletni staż na stanowisku prokuratora lub sędziego, w tym nie mniej niż trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, sędziego sądu okręgowego lub wojskowego sądu okręgowego.

Kandydaci muszą posiadać także doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, a także praktykę w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Warunkiem koniecznym jest także biegła znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji o naborze można uzyskać na stronie internetowej MS.