WojskoW związku z trwającymi ćwiczeniami na poligonie w Biedrusku, obowiązuje zakaz wstępu na teren wojskowy. Należy przy tym zachować ostrożność przebywając w pobliżu zamkniętej strefy. Tym samym na terenie wojskowym obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego, łowienia ryb, uprawiania sportów i poruszania się pojazdami silnikowymi.

Korzystanie z dróg asfaltowych Złotniki - Biedrusko przez rowerzystów i pieszych jest niemożliwe do odwołania. Natomiast przebywanie na szlakach turystycznych wyznaczonych na terenie poligonu możliwe jest tylko w dni wolne od strzelania (za wyjątkiem sobót kiedy realizowane będą strzelania), niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy w tym okresie. Podobnie przebywanie w rejonie Rezerwatu Przyrody "Śnieżycowy Jar" możliwe jest tylko w okresie kwitnienia śnieżycy wiosennej w dni wolne od strzelań.

Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w strefie kół i obwodów łowieckich.

Należy pamiętać, że zakaz wstępu na poligon jest zakazem stałym obowiązującym 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, również gdy nie ma strzelań na poligonie. Osoby łamiące zakaz wstępu na poligon będą podlegały karze grzywny.

Ćwiczenia w Biedrusku trwać będą do końca stycznia.

Korespondencja, fot. 17 WBZ