Kierowca podczas kontroli tłumaczył policjantom, że bardzo się spieszył i dlatego nie odśnieżył całego samochodu. - Takie sytuacje stanowią bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu, szczególnie w momencie kiedy tak duża ilość śniegu zostanie nagle zdmuchnięta przez wiatr i całkowicie zasłoni pole widzenia - zaznaczają pilscy policjanci.

Artykuł 66 Ustawy prawo o ruchu drogowym określa, że pojazd musi być wyposażony i utrzymany tak, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Popełnienie takiego wykroczenia może skutkować mandatem karnym w wysokości trzech tysięcy złotych.